گل چهارم پرسپولیس به شاهین بندر عامری (دبل عبدی)

فوتبال باشگاهی - 28 اردیبهشت 1400 ساعت 22:19 - 42611 بازدید
1
اشتراک

دبل عبدی؛

گل چهارم پرسپولیس به شاهین بندر عامری توسط مهدی عبدی در دقیقه 86

شاهین بندر عامری 1 - پرسپولیس 4

کامنت دیدگاه ها