نمونه مشابه اتفاق پیکان - سایپا را در ایران نداشتیم

ایران - 28 اردیبهشت 1400 ساعت 01:40 - 2987 بازدید

رئیس کمیته انضباطی: نمونه مشابه اتفاق پیکان - سایپا را در ایران نداشتیم.
صحبتهای کامل ابوالفضل حسن زاده محمدی رئیس کمیته انضباطی در خصوص حواشی و اتفاقات هفته های اخیر لیگ برتر
 

کامنت دیدگاه ها