افشاریان: مسئولیت انتخاب اکبریان با من است

فوتبال باشگاهی - 27 اردیبهشت 1400 ساعت 14:39 - 6320 بازدید
5
اشتراک

اظهارات خداداد افشاریان سرپرست کمیته داوران در ارتباط با مسائل روز داوری و سیاست های جدید این کمیته در حضور خبرنگاران

کامنت دیدگاه ها