افشاریان: تعداد زیاد داوران باعث بی انگیزگی شده است

فوتبال باشگاهی - 27 اردیبهشت 1400 ساعت 14:33 - 1929 بازدید
1
اشتراک

اظهارات خداداد افشاریان سرپرست کمیته داوران در ارتباط با مسائل روز داوری و سیاست های جدید این کمیته در حضور خبرنگاران

کامنت دیدگاه ها