فتاحی: بیانیه پرسپولیسی ها قبل از بازی حاشیه ایجاد کرد

فوتبال باشگاهی - 21 اردیبهشت 1400 ساعت 00:16 - 9515 بازدید
3
اشتراک

فتاحی، مدیر تیم سپاهان: باشگاه پرسپولیس از دو روز قبل از بازگشت به ایران به برنامه‌ریزی مسابقات اعتراض داشت که به ما لطمه وارد کرد
مگر اصفهان، کشور دیگری است که باشگاه پرسپولیس درخواست تأمین امنیت داشت؟

کامنت دیدگاه ها