نامداری : من در جریان لیست تمدیدی ها نیستم

حواشی - 18 اردیبهشت 1400 ساعت 11:29 - 2524 بازدید
1
اشتراک

نامداری ( مشاور هیئت مدیره استقلال ) : من در جریان لیست تمدیدی ها نیستم

کامنت دیدگاه ها