شکوری: ساختمان پرسپولیس متعلق به 40 میلیون هوادار است

فوتبال باشگاهی - 15 اردیبهشت 1400 ساعت 16:18 - 2474 بازدید
1
اشتراک

نشست خبری ابراهیم شکوری سخنگوی باشگاه پرسپولیس

کامنت دیدگاه ها