پایکوبی هواداران اینتر در میدان دل دوومو میلان

ایتالیا - 12 اردیبهشت 1400 ساعت 20:30 - 8888 بازدید
0
اشتراک

جشن و پایکوبی هواداران اینترمیلان در یکی از میدان های معروف میلان بعد از قهرمانی این تیم

کامنت دیدگاه ها