برخورد شدید تیکدری در محوطه نیروی هوایی عراق

فوتبال باشگاهی - 03 اردیبهشت 1400 ساعت 20:45 - 12566 بازدید
1
اشتراک

تیکدری به دلیل مصدومیت دقایقی روی زمین افتاد و با کمک پزشکان به بازی برگشت

کامنت دیدگاه ها