کنفرانس خبری فکری پس از دیدار با مس رفسنجان

ایران - 02 اردیبهشت 1400 ساعت 23:45 - 2882 بازدید
1
اشتراک

کنفرانس خبری محمود فکری سرمربی نفت مسجد سلیمان پس از دیدار با مس رفسنجان

کامنت دیدگاه ها