صحبت های خطیبی و شجاعی پیش از بازی تراکتور - نیروی هوایی عراق

حواشی - 30 فروردين 1400 ساعت 19:31 - 2485 بازدید
1
اشتراک

صحبت های کامل رسول خطیبی و مسعود شجاعی در نشست خبری پیش از بازی تراکتور - نیروی هوایی عراق

کامنت دیدگاه ها