فکری: بهترین تاکتیک را به کار گرفتیم

ایران - 23 فروردين 1400 ساعت 20:00 - 8248 بازدید
1
اشتراک

کنفرانس خبری محمود فکری سرمربی نفت مسجد سلیمان پس از دیدار با سپاهان اصفهان
بهترین تاکتیک را به کار گرفتیم؛
محمود فکری: فضا را بسیار خوب بستیم، دنبال اتلاف وقت نیستیم

کامنت دیدگاه ها