نشست خبری محرم نویدکیا سرمربی سپاهان

فوتبال باشگاهی - 16 فروردين 1400 ساعت 19:00 - 2523 بازدید
0
اشتراک

به برنامه ریزی بازی ها کاری ندارم؛

نویدکیا: امروز در فاز هجومی خوب نبودیم

کامنت دیدگاه ها