اهل شاخه: دلیل نتیجه نگرفتن نفت آبادان فنی نیست

ایران - 15 فروردين 1400 ساعت 13:07 - 848 بازدید
0
اشتراک

اهل شاخه: دلیل نتیجه نگرفتن نفت آبادان فنی نیست

کامنت دیدگاه ها