نمی توانستیم در ماجرای خانم زرگری دخالت کنیم

سایر ورزش ها - 24 اسفند 1399 ساعت 13:50 - 1205 بازدید
0
اشتراک

ادعای ریس فدراسیون اسکی: نمی توانستیم در ماجرای ممنوع الخروجی خانم زرگری که شخصی بود دخالت کنیم
او به استراحت رفته، استعفا نداده است!

کامنت دیدگاه ها