سرپرست ماشین سازی: تابلو تعویض خراب بود و باعث شد ۱۲ نفره بازی کنیم!

فوتبال باشگاهی - 17 اسفند 1399 ساعت 12:50 - 3671 بازدید
0
اشتراک

محمودی سرپرست ماشین سازی: تابلو تعویض خراب بود و ناهماهنگی بین داور و کمک داور باعث شد ۱۲ نفره بازی کنیم!

کامنت دیدگاه ها