هاشم بیک زاده: وقتی وی ای آر نیست یعنی از فوتبال روز دنیا کاملا عقبیم

حواشی - 17 اسفند 1399 ساعت 01:20 - 2003 بازدید
0
اشتراک

هاشم بیک زاده : دوپینگ بوده، هست و خواهد بود... وقتی وی ای آر نیست یعنی از فوتبال روز دنیا کاملا عقبیم... فدراسیون رییس نداشت که بخواهد وی ای ار داشته باشد و‌ به دوپینگ رسیدگی کند

کامنت دیدگاه ها