از برنامه ریزی نیم فصل تا تاریخ پایان لیگ از زبان مهدی

ایران - 11 اسفند 1399 ساعت 09:40 - 1463 بازدید
0
اشتراک

چرا برنامه ریزی نیم فصل اول لیگ برتر پر از چالش بود؟
تاریخ پایان لیگ و زمان حضور هواداران در ورزشگاه ها از زبان سهیل مهدی

کامنت دیدگاه ها