مصلح: من پنجره پرسپولیس را نبستم

ایران - 05 اسفند 1399 ساعت 21:50 - 5953 بازدید
2
اشتراک

شایان مصلح: من پنجره پرسپولیس را نبستم ، اگر این زمان بسته شده بخاطر کمیته تعیین وضعیت است.

کامنت دیدگاه ها