شکوری:به دلیل پاشیدن رنگ روی درب باشگاه ، شکایت کردیم

ایران - 05 اسفند 1399 ساعت 09:27 - 4343 بازدید
0
اشتراک

واکنش ابراهیم شکوری به آویزان کردن غذا درب باشگاه استقلال و پاشیدن رنگ روی درب باشگاه پرسپولیس

 

پرسپولیس پس از این اتفاقات بیانیه داد و از هواداران خواست به هواداری تیم خودشان بپردازند

 

به دلیل پاشیدن رنگ روی درب باشگاه ، شکایت کردیم و واحد حقوقی پیگیر این مسئله است

 

کری ها باید در یک چارچوب خاصی باشد و میدانیم اکثر هواداران این را رعایت میکند

کامنت دیدگاه ها