رحمتی: از پرسپولیس به AFC شکایت میکنیم

ایران - 28 بهمن 1399 ساعت 01:00 - 16279 بازدید
1
اشتراک

مهدی رحمتی:

از طریق AFC پیگیر شکایتمان از باشگاه پرسپولیس و دریافت مبلغ 16 میلیاردی هستیم

کامنت دیدگاه ها