علیزاده: داور تمام خطاهای ۵۰-۵۰ را به سود پرسپولیس می گرفت

ایران - 21 بهمن 1399 ساعت 19:24 - 5778 بازدید
3
اشتراک

علیزاده: داور تمام خطاهای ۵۰-۵۰ را  به سود پرسپولیس می گرفت

کامنت دیدگاه ها