کنفرانس خبری نویدکیا پس از دیدار با صنعت نفت

ایران - 06 بهمن 1399 ساعت 18:30 - 5553 بازدید

کنفرانس خبری محرم نویدکیا سرمربی سپاهان اصفهان پس از دیدار با صنعت نفت آبادان

کامنت دیدگاه ها