صادقی: سال گذشته شیب جوانگرایی بسیار تند بود

ایران - 04 بهمن 1399 ساعت 19:02 - 1466 بازدید

سال گذشته برعکس امسال شیب جوانگرایی بسیار تند بود؛
صحبت های ابراهیم صادقی بلافاصله پس از بازی 
 

کامنت دیدگاه ها