فکری: خیلی ها از صدرنشینی ما ناراحت هستند

ایران - 04 بهمن 1399 ساعت 18:58 - 18308 بازدید

خیلی ها از صدرنشینی ما ناراحت هستند!
عادت کردیم داوری به ضرر ما باشد؛
صحبت های محمود فکری بلافاصله پس از پایان بازی

کامنت دیدگاه ها