گلزنی کریم انصاریفرد در تقابل تراکتور و استقلال

ایران - 01 بهمن 1399 ساعت 00:45 - 11353 بازدید

برگشت: استقلال ۱-۳ تراکتور

حنیف عمران زاده (استقلال) و فرشاد احمدزاده، محمد نصرتی و کریم انصاری فرد (تراکتور)

کامنت دیدگاه ها