فیگو ستاره‌ی افسانه ای در رئال مادرید

2 دیدگاه

هنوز جای ضربه کعبی رو بدنش هست فک کنم..

  • عرفان امیری
  • 25 دی 1399

فیگو هیچوقت فکرش نمیکرد چند سال بعد یه جوون به نام رونالدو با شماره پیراهن خودش تو کشورش ظهور کنه که و ازش رد بشه .