مصطفی کارخانه: فرهاد مجیدی در والیبال شاگردم بود

ایران - 24 دی 1399 ساعت 03:10 - 6218 بازدید

مصطفی کارخانه:فرهاد مجیدی و برادرش ۶ ماه شاگردم بودند ،گفتم قدتان کوتاه است بروید فوتبال بازی کنید.
 

کامنت دیدگاه ها