مصطفی کارخانه: فرهاد مجیدی در والیبال شاگردم بود

مصطفی کارخانه:فرهاد مجیدی و برادرش ۶ ماه شاگردم بودند ،گفتم قدتان کوتاه است بروید فوتبال بازی کنید.
 

1 دیدگاه

  • کینگ لیونل
  • 24 دی 1399

راستشو بگو خودش رفت یا اونجا هم فشار از بالا باعث شد بره؟