عدم حضور تماشاگران باعث افزایش کیفیت دربی شد

ایران - 23 دی 1399 ساعت 21:15 - 1244 بازدید

ذوالفقار نسب: عدم حضور تماشاگران باعث افزایش کیفیت دربی شد

کامنت دیدگاه ها