گلزنی انصاری فرد در دیدار برابر لامیا

3 دیدگاه

خیلی بدون استرس و با اعتماد به نفس خاصی زد

خیلی خوشتیپی پسر اردبیل

  • فرهنگ فرهنگ
  • 22 دی 1399

با آرامش خاصی شوتشو زد. بعدم جوری شادی نکرد انگار میخواست بگه این که چیزی نیست. کار روتین منه ؛-)