قلعه نویی :مرتضی تبریزی و شکاری به ما اضافه میشوند

با اعلام امیر قلعه نویی سرمربی گل گهر سیرجان مرتضی تبریزی و رضا شکاری به گل گهر پیوستند
 


 

دیدگاه ها