محمدیان: برای مدال المپیک یک تُن و نیم وزن کم کردم!

ایران - 09 دی 1399 ساعت 13:59 - 1091 بازدید
0
اشتراک

عسکری محمدیان، نایب قهرمان کشتی آزاد المپیک:
برای مدال المپیک یک تُن و نیم وزن کم کردم!
دوره ما بین تهرانی ها و شهرستانی ها تبعیض وجود داشت

کامنت دیدگاه ها