خلاصه بازی کالیاری 1 - اینتر 3

ایتالیا - 23 آذر 1399 ساعت 17:45 - 11171 بازدید

این بازی در تاریخ 23 آذرماه 1399 و 13 دسامبر 2020 برگزار شد
بازهم پیروزی سخت؛
کالیاری 1 - اینتر 3؛ نراتزوری استاد کامبک

کامنت دیدگاه ها