گل دوم رم به یانگ بویز با شوت دیدنی کالافیوری

شوت دیدنی کالافیوری؛
گل دوم رم به یانگ بویز توسط کالافیوری در دقیقه 58
رم 2 - یانگ بویز 1
 

0 دیدگاه