گل های ژیرو برای چلسی در لیگ قهرمانان اروپا

فقط دو بازیکن موفق شده اند برای چلسی در لیگ قهرمانان هتریک کنند 

دروگبا 2006
ژیرو 2020

0 دیدگاه