دادگاه cas از باشگاه پرسپولیس خواستار نامه حقوقی شد

دادگاه cas از باشگاه پرسپولیس خواستار نامه حقوقی (دفاعیه) تا 24 ساعت اینده شد.

2 دیدگاه

خنده داره

آن چیز که عیان است چه حاجت به بیان است ... النصر دیگه شورشو در آورده ... متاسفم برای خیلی از دشمنان داخلی و خارجی پرسپولیس . کاری ندارم حتی اگر بازنده فینال هم باشیم حضور در دو مرحله پایانی کار هر تیم داخلی نیست و نخواهد بود به امید قهرمانی پرسپولیس در آسیا ... آمین