کارشناسی داوری دیدار فولاد - آلومینیوم

1 دیدگاه

برای جلوگیری از ایجاد حاشیه و بیانیه صادر کردن تیم ها از تصمیم داور دفاع میکنن... الان قانون هند توی محوطه عوض شده ... فکر کن موقعی که تکل میره دفاع اگه توپ به دستش بخوره پنالتیه این که ایستاده !!!! در ضمن روی توپ تاثیر گذاشت و مسیر توپ رو عوض کرد ... دیگه گفتن نداره