عنایتی: مگر می شود با داد و بیداد نتیجه گرفت؟

کمک من را روی نیمکت کتک زدند
عنایتی: مگر می شود با داد و بیداد نتیجه گرفت؟

1 دیدگاه

یکی به استقلالی های متوهم بگه که اکثر خوزستانی ها طرفدار تیم های شهر و استانشون هستن!و این خیال بافی که تیم های شهرشونو ول میکنن و از تیم های تهرانی حمایت میکنن،سرابی بیش نیست