گلزنی شهاب زاهدی برای المپیک دونتسک (پنالتی)

المپیک‌دونتسک 2 بر 1 برابر میزبان خود شکست خورد، تک گل المپیک‌دونتسک را شهاب زاهدی از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند

0 دیدگاه