چپ شدن ماشین لنس استرول در دور دوم مسابقه

فوتبال ملی - 09 آذر 1399 ساعت 20:15 - 8287 بازدید

داستان مسابقه فرمول یک بحرین ادامه دارد؛
پس از 1 ساعت و 30 دقیقه که مسابقه به دلیل انفجار ماشین گروژان به تاخیر افتاده بود، شروع مسابقه تنها 2 دور دوام آورد و مجدد به دلیل چپ شدن ماشین لنس استرول و ورود خودروی ایمنی متوقف شد 

کامنت دیدگاه ها