لحظات از خودگذشتی و فداکاری در حین بازی

2 دیدگاه

آخرین سکانس راجع به رونالدو بود که پنالتیشو داد کریم بزنه. کیا یادشونه اگه خود کریس پنالتی رو میزد هتریک میکرد؟

  • king 10messi
  • 9 آذر 1399

رونالدو یه بار اینکارو کرد ولی کینگ ما هر وقت فرصت هتریک داشت پنالتیشو داد به سوارز نیمار امارش از دستم در رفته پس فک نکن رونالدو کاره شاخی کرده