اظهارات مدیران وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال پس از تصویب اساسنامه

طالقانی، عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال: بازنشسته هستم و طبق اساسنامه جدید مانعی برای حضور در انتخابات ندارم!

1 دیدگاه

  • kiarash zamani
  • 13 آذر 1399

afarin