درچنین روزی هت تریک آنری مقابل آاس رم

2 دیدگاه

  • Shogath Nicole
  • 8 آذر 1399

آرسنال چی بود چی شد.

  • محمد توکلی
  • 8 آذر 1399

ممنون ازت که دوران اوجت را به آرسنال وفادار موندی و خاطرات ما را ساختی با اینکه توپ طلایی که حقت بود را هیچ وقت بهش نرسیدی