خلاصه بازی اتلتیکومادرید 0 - لوکوموتیو 0

خلاصه بازی اتلتیکومادرید 0 - لوکوموتیو موسکو 0

کار اتلتیکو برای صعود پیچیده شد
این بازی در تاریخ 5 آذرماه 1399 و 26 نوامبر 2020 برگزار شد

0 دیدگاه