پیمان بابایی:چوب جوانی‌مان را خوردیم

صحبت های پیمان بابایی مهاجم جدید ماشین سازی

1 دیدگاه

  • Charles Henderson
  • 6 آذر 1399

بازیکن با کیفیت و آینده داری نشون داد واقعا .