تمرینات رشید مظاهری قبل از دیدار با ماشین سازی تبریز

تمرینات رشید مظاهری پیش از اولین حضورش به عنوان گلر استقلال در دیدار مقابل ماشین سازی تبریز

1 دیدگاه

چی شده گیر دادی به مظاهری پشت سرم هم مطلب و فیلم می زاری، خبری هست؟ این همه بازیکن؟ می دونم نمی تونی کامنت مو بزاری می دونم