گل دوم بارسلونا به دیناموکیف (برایت وایت)

2 دیدگاه

شما همه تان خوبین.خرابتان یکب بود که بالاخره معلوم شد وهمه فهمیدن.تامام

  • محمد برزیلی برزیل پنج ستاره
  • 5 آذر 1399

بازیکن خوبیه و باید بجای گریزمان تو ترکیب باشه تو همه بازیا