نشست خبری بیاتلو سرمربی ماشین سازی

هیچ تیمی از قبل بازنده نیست 

بیاتلو، سرمربی ماشین سازی پیش از دیدار با استقلال:
استقلال همیشه مدعی بوده و نفرات خوبی داشته ولی ما هم شناخت خوبی از این تیم داریم.
آینده استقلال را با وجود محمود فکری خیلی خوب می‌بینم.
مطمئنم تیمی که جمع کردیم آینده درخشانی خواهد داشت.
شاید این هفته وضعیت چمن آزادی بهتر شده باشد.
دلیل عصبانیت مربیان شاید تصمیمات داوران و جوان بودن بعضی از مربیان مثل من باشد.

0 دیدگاه