گل سوم میلان به ناپولی توسط ینس هوگه

گل سوم میلان به ناپولی توسط ینس هوگه در دقیقه 96
ناپولی 1 - میلان 3

0 دیدگاه