شیری: تراکتور همیشه مدعی قهرمانی است

صحبت های کاپیتان نساجی پس از بازی با تیم تراکتور

شیری:تیم ما مستحق پیروزی بود/تراکتور همیشه مدعی قهرمانی هست

0 دیدگاه